I Sverige lever vi allt längre, är friskare och har ett mer aktivt liv. Idag är drygt 11.000 av Trollhättans invånare över 65 år, och andelen invånare över 80 år ökar med drygt 50% fram till år 2030. För att möta detta behövs en vision och högre ambition för Trollhättans äldre! Redan 2024 planerar moderaterna att med en helt ny vision och ambition bygga moderna äldreboenden som följer riktlinjer och forskning kring personer med olika demenssjukdomar. Detta kommer att ske på Vårvik, Hjortmossen och i Åsaka. Men, det finns också betydligt enklare saker vi snarast behöver komma till rätta med för att ge äldreomsorgen ett rejält lyft.

Idag finns ett begränsat utbud av trygghetsboenden i Trollhättan. Vi vill skapa möjlighet för fler funktionellt utformade bostäder att hyra med gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation

Idag får en person med hemtjänst i Trollhättan möta upp till 20 olika ansikten från hemtjänstpersonal under en tvåveckorsperiod. Vår politik innebär ett halverat antal ansikten under samma period.

Idag är bemanningen på våra äldreboenden i Trollhättan minimal. Trygghet, kvalité och arbetsmiljö i omsorgen måste öka och därför vill vi öka bemanningen med minst en personal per avdelning och dag-/ kvällspass.

Idag erbjuder Trollhättans Stad enbart kylda matlådor från Märsta till dig med beviljad matdistribution. Vi vill prioritera en god, vällagad och närproducerad mat till våra äldre.

Idag anställs personal inom Omsorgen i Trollhättan som brister i svenska språket. Det skapar otrygghet för dig och innebär allvarliga risker sett till medicinering och övrig omsorg. Vi inför därför obligatorisk språktest innan anställning för att säkerställa att omsorgstagaren både blir förstådd och förstår.