Cecilia Gustafsson - Moderaterna i Trollhättan

Vem står näst på tur att bli våldtagen?

Vem står näst på tur att bli våldtagen?
Nyligen kom Brottsförebyggande rådet med sin senaste rapport kring anmälda brott under första halvåret 2022. Man konstaterar att de flesta anmälda brott minskat något, vilket på det stora hela bör ses som något positivt.
Om det är en konsekvens av 2 års pandemi eller om folk slutat anmäla brott eller om brottsligheten faktiskt gått ner, lämnar jag år andra att forska vidare kring.

Det som däremot gör mig illamående är hur antalet anmälda våldtäkter ökat över tid.
Under årets första 6 månader anmäldes 4 482 våldtäktsbrott, vilket är en ökning med 92 brott jämfört med första halvåret 2021. Jämfört med första halvåret 2013 har antalet anmälda våldtäkter ökat med 52 %.
Det är alltså 25 personer/dag som blir våldtagna i Sverige år 2022.

Tjugofem personer varje dag blir våldtagna! Alltså det går liksom inte att ta in den siffran.
Inom det här området finns det otroligt mycket kunskap, statistik och fakta.

Att lagstiftning och preventiva åtgärder ännu inte finns på plats är faktiskt helt obegripligt. Magdalena Anderssons feministiska regering har i princip inte gjort något som får effekt inom området trots åtta år vid makten.

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 4,6 % av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsatts för sexualbrott 2020, vilket motsvarar cirka 375 000 personer.
Enkel matematik säger oss att mörkertalet kring anmälda sexualbrott alltså är enormt.
Från samma undersökning vet vi att var femte kvinna känner oro över för att bli utsatt för sexuella angrepp eller våldtäkt.

I Skolundersökningen om brott från 2017 framgår att tre till fyra tjejer i varje klass uppger att de utsatts för sexuellt ofredande, alltså att någon tafsat eller tagit på dem minst en gång under de senaste tolv månaderna, och nästan 1 av 10 uppger att de vid minst ett tillfälle blivit tvingade att göra något som de upplevde som sexuellt.
Imorgon kan det vara din dotter, min syster eller någons väninna som blir en av de 25 kvinnor som våldtas!
Vi måste få ordning på Sverige.
Och det är bråttom, detta måste få ett slut!

Moderatkvinnorna vill bland annat:
✅ Förhör skall alltid hållas med den som är skäligen misstänkt för ett sexualbrott, (görs inte idag) bara 5 av 100 våldtäkter klaras upp.
✅ Inför rätt till målsägandebiträde även i hovrätten i mål om våld i nära relation och sexualbrott
✅ Kunna spela in och spela upp första förhöret med målsägande och använda det som bevisning i rättegång
✅ Införa brottet ”synnerligen grov kvinnofridskränkning”
✅Införa vistelseförbud efter avtjänat straff
✅ Förse kvinnan med personlarm vid kontaktförbud
✅ Utbilda vårdpersonal som tar emot vid våldtäkt avseende säkring av bevismaterial
Ovanstående förslag är inte hela lösningen, mer behöver göras för att förhindra att våldtäkterna i landet fortsätter öka, men insatserna kommer bidra till att fler män som våldtar straffas och framför allt att fler kvinnor får upprättelse!

Cecilia Gustafsson, Moderaterna
Riksdagskandidat #3