Anna Anderberg - Moderaterna i Trollhättan

Enkla jobb?! Finns det i Sverige idag?

Sverige är det land i EU som har lägst andel enkla jobb det vill säga jobb som inte kräver någon utbildning. Många nyanlända kommer från ett samhälle som ibland är 100 år efter Sverige. Kanske är man från en kultur där det inte är självklart att kvinnan jobbar. Närmare ligger ett ideal där man föder många barn för att trygga sin ålderdom.
En stor andel av denna grupp människor saknar också förutsättningar för att kunna tillgodose sig kunskaperna i svenska språket tillräckligt. Man kanske rent av har bristande grund i sitt eget hemspråk. Vilket givetvis gör det ännu svårare att klara av ett vanligt arbete där svenska i både tal och skrift många gånger är grundläggande.

Frågan blir då, vad skall dessa människor göra? Vilken typ av sysselsättning ska de ha?
Reser man till USA noterar man snart att det finns människor som packar en matkasse i affären, människor som håller rent på gator och trottoarer eller servar som bilvärd. Kanske inte högkvalificerade yrken, men ett yrke. Där man får påbörja sin resa in på arbetsmarknaden, man får tjäna sin egen lön, tillämpa språket efter sin egen mognad och bidra till värden för samhället eller andra. Med detta sagt. Vi borde möjliggöra för fler enkla jobb som ger en lön men som inte kräver så mycket utbildning, där man i länder som både Usa och Tyskland erbjuder en minimilön motsvarande nivån på ett försörjningsstöd.

Moderaterna vill se motprestation motsvarande en heltidsinsats för utbetalning av försörjningsstöd. Om jobbet upplevs som tungt med många kvällar och helger, om det är svårt att känna sig motiverad eller något annat. Det är ingenting samhället kan ta hänsyn till. Alla som kan jobba, ska helt enkelt jobba.

Kanske är det helt självklart för dig. Rimligt att arbeta själv än att ligga samhället till last? Jag gissar att det är det för det allra flesta. Men i Trollhättan ställs inga krav idag. Vi betalar årligen ut 25 msek mer i försörjningsstöd än en genomsnittlig svensk kommun, utan skarpa motkrav. Så kan vi helt enkelt inte ha det. I Moderaternas Trollhättan ska man jobba och försörja sig själv istället för att få bidrag. I Moderaternas Sverige får alla en juste chans in på arbetsmarknaden genom att politiken tillser möjligheter för fler enkla jobb.

I valet den 11 september kan du göra skillnad!

Anna Anderberg
Moderaterna Trollhättan