Ann Eriksson Nordqvist

Hur gammal är Amerikas president Joe Biden?

Hur gammal är Amerikas president Joe Biden? Jo, han skall fylla 80 år i november.

När är en människa för gammal? Vem avgör? När kommer den dagen då jag inte står med på listan över att delta i det politiska valet?
Jag är 70 år och aktiv i Moderaterna i Trollhättan och har några olika politiska uppdrag bland annat i Omsorgsnämnden. För gammal? Nej, jag anser inte det. Hade du frågat mig för 40 år sedan hade jag nog svarat annorlunda. Då hade jag nog tyckt att det hade varit dags att lägga av. Mitt engagemang i samhällsfrågor är lika stort nu som då. I Trollhättans moderater har vi en stor åldersspridning. Vår ordförande för ungdomsförbundet i Trollhättan är en mycket kompetent, ung kvinna på 18 år. Därefter finns spridning över alla åldrar och jag har aldrig känt mig för gammal och alltid känt mig välkommen att framföra mina åsikter i vår förening.

Har jag som 70-åring något att tillföra och tänker jag annorlunda nu när det gäller att fatta beslut mot vad jag gjorde när jag var ung? Jo, jag har lättare för att lyssna på andras synpunkter och väga samman de mot mina egna. Min livserfarenhet med väldigt många positiva men också jobbiga erfarenheter har påverkat mig och gör att jag tänker på ett annat sätt idag. Jag tror att det gäller alla som kommit upp i ålder. Jag har kanske blivit klokare och definitivt tryggare.

Åldersgruppen 65+ ökar stadigt i samhället och det gäller även i Trollhättan. Var femte invånare i Sverige är över 65 år. Många är väldigt aktiva med en rik fritid och många är fortsatt i arbete bara för att de vill medan andra tyvärr inte fått behålla sin hälsa och är i behov av omsorg.

Äldreomsorg är väldigt viktigt. Om, eller när, vi äldre blir sjuka och kommer att ha behov av god omsorg skall den kunna erbjudas, och den frihet jag haft genom livet med att göra mina egna val får inte tas ifrån mig på grund av ohälsa.

LOV (Lagen om Valfrihet) är en lag som inte är tvingande för kommunerna. Ungefär hälften av landets kommuner har infört lagen men i S-styrda Trollhättan får den inte tillämpas.
Lagen innebär att kommunen ställer krav på vad som skall utföras för att erbjuda god omsorg. Omsorgstagaren betalar en avgift till kommunen. Därefter kan olika utförare bedriva verksamhet utifrån uppsatta krav. Som ett exempel kan nämnas att om någon vill ha sin färdiglagade mat levererad från ett cateringföretag i Trollhättan i stället för att den tillagas i och levereras från Stockholm är det inte tillåtet eftersom LOV inte införts.

Idag finns det många begränsningar i äldreomsorgen som försvinner om äldre ges möjlighet att välja utförare men hög kvalitet skall alltid stå i fokus. Det får aldrig kännas som en vinst på ett lotteri om man får möjlighet att bo på det äldreboende man önskar. Den kommunala omsorgen har en läxa att göra. Om en person vill hämta sin mat i en låda i stället för att äta maten i en av kommunens matsalar (som äntligen öppnat efter pandemin) så får man inte hämta maten och äta upp den hemma. Eftersom maten måste bokas en dag i förväg kanske man fått förhinder att gå och äta just den dagen. Det visar på bristen på flexibilitet. Jag undrar bara. Måste det vara så här? Svar: Nej!

Det finns mycket som vi Moderater vill ändra på efter valet 2022 när det handlar om god omsorg och valfrihet. Och förresten. Jag tänker inte sluta med politik så länge jag får vara frisk. Kan Joe Biden vara president i Amerika så kan jag vara kommunpolitiker. Det finns alldeles för många viktiga frågor att ta tag innan jag slutar.

Glöm inte att rösta! Och rösta på Moderaterna för Valfrihet!

Ann Eriksson Nordqvist
Moderaterna i Trollhättan