Johan Hultberg krönika Moderaterna i Trollhättan

Det den här regeringen gör biter inte

Som 16-åring löste jag medlemskap i Moderata Ungdomsförbundet. Jag gjorde det för att Moderaterna är det parti i svensk politik som allra tydligast slår vakt om den enskilde människans frihet. Som vägleds av insikten att varje människa är unik och av övertygelsen att varje människa ska ha rätt att själv forma sitt liv. Då för 20 år sedan, när jag blev medlem i Moderaterna, var det framförallt frågan om valfrihet i skolan som engagerade mig. Jag provocerades enormt av Socialdemokraternas idé om att stöpa alla elever i en och samma form. Jag var en av dem som inte passade i formen. Tack och lov har mycket hänt sedan dess. Idag tas valfriheten i skolan för given av elever och förälder. Drygt 400 000 barn och elever går nu i en fristående förskola eller skola. Från vänstern utmanas och ifrågasätts dock ständigt valfriheten och friskolornas existens. Etableringen av nya skolor stoppas och i debatten förs ständigt nya förslag fram i akt och mening att begränsa valfriheten. Att värna det fria skolvalet är alltjämt en viktig fråga och en viktig uppgift för Moderaterna som parti. Den viktigaste frihetsfrågan i Sverige idag är emellertid en annan.

Sverige har enorma problem med kriminalitet, och i dess spår otrygghet. De kriminella gängen har blivit fler och skaffat sig ett allt större våldskapital som de inte tvekar att använda. Nu slåss de hänsynslöst om kontroll och marknadsandelar. I skottlinjen kan helt oskyldiga personer hamna, så som tolvåriga Adriana som 2020 sköts till döds i Botkyrka när hon rastade sin hund. Och i fjol sköts polismannen Andreas till döds i Biskopsgården. I ett läge med dagliga skjutningar och när den upplevda otryggheten är större än någonsin finns ingen viktigaste frihetsfråga än att skapa lag och ordning. Statens allra mest grundläggande uppgift är att skydda och försvara sina medborgares liv och frihet men när snart var tredje svensk känner sig otrygg är det uppenbart att staten på ett allvarligt sätt har misslyckats. Ansvaret för det vilar tungt på regeringen.

I tisdagens partiledardebatt i TV4 konstaterade Ulf Kristersson att ”det den här regeringen gör det biter inte”. Precis så är det. För att få ordning på brottsligheten behövs helt andra reformer än vad den socialdemokratiska regeringen vill eller förmår göra. Nu räcker det inte med lite mer av samma. Nu krävs mönsterbrytande reformer och en rejäl förstärkning av hela rättsväsendet. Inte minst behövs väsentligt fler poliser. Genom bland annat höjda polislöner och betald polisutbildning vill vi moderater öka antalet poliser med målet att nå en polistäthet motsvarande genomsnittet inom EU. Konkret skulle det betyda över 10 000 fler poliser jämfört med idag. Det hade skapat förutsättningar för en stark och lokalt förankrad polis i hela landet, också på landsbygden. Samtidigt behöver polisen och rättsväsendet i stort bättre och helt nya redskap så som visitationszoner, kraftigt förstärkta möjligheter till avlyssning liksom ett system med anonyma vittnen. Det går inte att blunda för att detta är åtgärder som är förknippade med risker vad gäller den personliga integriteten och rättssäkerheten. Därför måste de noggrant regleras, kontrolleras och följas upp. För det är Moderaterna garant. Vi får aldrig tumma på rättsstatens grundläggande principer men vi får heller aldrig tolerera och vänja oss vid den utbredda och grova kriminalitet som nu plågar vårt land. Därför krävs nu mer än justeringar i marginalen. Ingen ska behöva vara rädd att rånas i väntan på bussen eller tåget på Trollhättans resecentrum. Som förälder ska man tryggt kunna släppa ut barnen att leka – oavsett om man bor på Lextorp eller Strömslund. Och som butiksägare ska man inte behöva se det lilla överskottet av hårt slit försvinna i räkningar till väktarbolaget. Sverige behöver fler poliser och hårdare straff för frihetens skull.

Johan Hultberg
Riksdagsledamot Fyrbodal

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *