Cecilia Gustafsson krönika Moderaterna i Trollhättan

Snoppar, snippor och sedvänjor…

Igår var det den Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning! 
Ja, det är sant, det finns en sån dag. 
Det är liksom något helt annat än Kramens dag, Kladdkakans dag eller Alla hjärtans dag, men tyvärr uppmärksammas inte denna dag i fikarum eller i social medier på samma sätt. Vilka dagar som vi väljer att uppmärksamma spelar roll.

Den 6 februari är dagen då världen borde uppmärksamma en av de mest avskyvärda sedvänjor som finns, enligt mig. Själva ordet stympning betyder “avlägsnade av kroppsdel”. Att stympa någon betyder alltså att ta bort en kroppsdel, i detta fallet att ta bort hela eller delar av de kvinnliga yttre könsorganen, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar och klitorishuvan.

Alla former av könsstympning av flickor och kvinnor är enligt svensk lag förbjudet sedan 1982. Oavsett var stympningen utförs. Brottet kan ge fängelse i högst fyra år. 
Om brottet bedöms som grovt, dvs. medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende så kan straffet bli högst tio år. Trots att vi haft lagen i nästan 30 år har det lett till endast två fällande domar. Båda de fallen gällde flickor som tagits till hemlandet för att genomgå ingreppet.

Socialstyrelsen uppskattade 2015 att det bor närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning och man uppskattar att cirka 7 000 av dessa är flickor under 18 år. Mörkertalen är dock stora och det finns all anledning att anta att siffran är betydligt högre idag.

Sedvänjan att könsstympa flickor har troligen existerat i över 2 000 år. Det finns olika teorier om var och varför detta uppstod, men man vet inte säkert. De som vill bevara denna fruktansvärda tradition betraktar den ofta som ett religiöst påbud. Det finns dock inget skriftligt stöd i någon religion för könsstympning. Könsstympning utförs oftast på flickor mellan fyra och 14 år, men även spädbarn stympas… Kvinnlig könsstympning utförs fortfarande eftersom det är rotat i den traditionella synen på kvinnors status och roll. Det är en del av den rit som ska initiera den unga flickan i vuxenvärlden. Traditionen ses ofta som en nödvändighet inför äktenskap, då ingreppet tros bevara en flickas oskuld innan giftermålet. Det är också ett sätt att kontrollera kvinnors sexualitet, eftersom den sexuella njutningen minskar och kvinnan därför antas vara trogen sin man. Kvinnlig könsstympning är inget annat än ett fruktansvärt sätt att förminska och underkasta kvinnor och det är en sedvänja som inte hör hemma i något samhälle. Den hör absolut inte hemma i det samhället som jag vill att Sverige skall ha och det borde enligt mig vara betydligt högre straff för de som utsätter sina barn för stympning. Det borde vara helt oacceptabelt!

En annan typ av stympning är omskärelse. Omskärelse är i Sverige helt lagligt! Det finns till och med en lag som tillåter att man får stympa pojkars penisar. Det är ju helt galet. I Sverige är det alltså tillåtet att skära bort förhuden på omyndiga pojkar utan medicinsk orsak. Enligt lagen om omskärelse får “omskärelse utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare, och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär”. Det framgår även i lagen att informationen ska ges till pojken OM han är stor nog att förstå den. “Pojkens inställning ska så långt som möjligt klarläggas och ingreppet får inte utföras mot pojkens vilja”. Men fakta är att de flesta pojkar blir stympade som spädbarn, det har alltså inte en chans att uttrycka huruvida de vill, eller inte vill bli av med sin förhud. Det ÄR föräldrarna som bestämmer att de ska stympas och föräldrarna har lagen på sin sida. Hur galet är inte det?

Det finns en annan lag i Sverige sedan drygt ett år tillbaka. FN’ s Barnkonvention är numera lag i Sverige. Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Hur får man ihop detta? Jag fattar inte! 
Genom att tillåta föräldrar att helt lagligt kunna stympa sina söner åsidosätter man både barnets religionsfrihet och yttrandefrihet. Dessa små pojkar fråntas helt sina rättigheter. Hur kan vi acceptera detta?

Missförstå mig inte, om en pojke/man av medicinska skäl behöver få sin förhud avlägsnad skall ett sådant ingrepp självklart rymmas inom den vanliga medicinska vården som vi har i Sverige. Men män som av religiösa eller estetiska skäl vill avlägsna sin förhud måste få fatta det beslutet själva. Som vuxna. Och då även självklart ta kostnaden för det ingreppet själva.
Inga barn, oavsett pojkar eller flickor, skall riskera att utsättas för övergrepp i form av könsstympning på grund av sedvänjor, religiösa eller inte, som bestäms och upprätthålls av vuxna. Låt barnen ha sina snoppar och snippor i fred!

Cecilia Gustafsson
Moderaterna i Trollhättan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *